Donald Trump returns to White House despite still infected with Covid

Donald Trump returns to White House despite still infected with Covid